De Loozensche Linie

Gramsbergen en Hardenberg hadden in vroegere eeuwen een belangrijke strategische betekenis doordat ze aan de druk bevaren Vecht lagen, maar ook vanwege de wegverbinding met Duitsland. Duitse handelaren trokken via de Hessenwegen langs Gramsbergen richting Zwolle, verder Holland in, maar ook de vijand kon hier gemakkelijk de grens passeren. Om met name de Pruisen te weren werden versterkingen in de vorm van schansen en linies aangelegd. In de Franse tijd gaf Napoleon in 1799 de opdracht tot de bouw van de Loozensche linie om daarmee de Emslinie te versterken. De Loozensche linie vormde samen met de circa 3 km zuidoostelijk nabij gelegen Venebruggeschans en de circa 3 km noordelijke gelegen Fort De Haandrik, één geheel.

In 2008 is een deel van de oorspronkelijk linie weer toegevoegd en is de linie weer compleet. Een combinatie van waterberging, natuurherstel en het zichtbaar maken van de rijke geschiedenis van deze unieke plek werd dit project bekroond met de plattelandsprijs van Overijssel.

De Loozensche Linie ligt aan de Hardenbergerweg in Loozen en is vrij toegankelijk via de inrit naast landhoeve De Zwiese. Het is bereikbaar met auto, fiets en wandelend. Het gebied is toegankelijk gemaakt voor rolstoelen. In de zomer vaart het pontje naar de Loozensche Veldschans waar rond 1800 de kanonskogels de schans over rolden.Waan je zelf in Bataafse tijd, Zoek de plek waar de kanonnen opgesteld stonden en waar stonden de tenten vn de manschappen met het kampvuur eigenlijk. De uitkijktoren bij de Loozensche Linie is ook zeker een bezoekje waard. Een geweldig vergezicht en geniet van de natuur die aan je voeten ligt. 

Het Vechtdal en haar vaargebied

Het vechtdal staat voor rust en ruimte. Geheimen en verrassingen, buurtschappen, zichtbare herinneringen aan het verleden. Oude en herstelde meanders, grafheuvels, koelanden, stuifduinen en esdorpen. Dit vind je terug op Nederlands grootste kleine rivier.

Natuur, uniek, geen vergelijkbaar gebied

Deel deze pagina: